Privacy

Bij het gebruik van www.lukkien.com is het in beginsel niet noodzakelijk uw persoonsgegevens te verstrekken. Onder bepaalde omstandigheden heeft Lukkien deze gegevens echter nodig, om de door u gewenste diensten te kunnen leveren. Lukkien zal uw gegevens in dit geval conform de Wet Bescherming Persoongegevens verwerken. Dit betekent dat deze uitsluitend voor de aan u meegedeelde doeleinden zullen worden opgevraagd, verwerkt en gebruikt. Mochten uw persoonsgegevens hiervoor aan derden beschikbaar dienen te worden gesteld, dan zal dat alleen met uw voorafgaande toestemming geschieden, tenzij Lukkien daartoe wordt verplicht bij wet danwel op grond van een rechterlijke uitspraak.

Bij bezoek aan de website www.lukkien.com worden, om organisatorische en technische redenen, bepaalde niet-persoonsgebonden gegevens opgeslagen. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en enkel ten behoeve van statistische doeleinden geanalyseerd. Deze gegevens worden los van uw persoonsgegevens opgeslagen, waardoor herleiding is uitgesloten. Bij het bezoek aan www.lukkien.com bestaat de mogelijkheid dat er informatie in de vorm van een ‘cookie’ op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Het doel hiervan is de herkenning van uw IP-adres en het vereenvoudigen van de navigatie op de website. Wilt u dit voorkomen, dan kunt u in uw browser-instellingen de optie ‘Geen cookies accepteren’ aanvinken. Dit kan echter wel leiden tot een beperking in de functionaliteit van de website.

Door gebruikmaking van www.lukkien.com verklaart u dat u met het verwerken van de over u verzamelde gegevens op de hier beschreven manier en doelstelling akkoord gaat. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van de websites waarnaar via www.lukkien.com wordt verwezen. Lukkien heeft geen invloed op de inachtneming van de voorschriften m.b.t. gegevensbescherming en beveiliging door derden.